vrijdag 17 juli 2009

Don't worry!

Ik geloof dat ik wel wat mensen de schrik heb aan gejaagd, met m'n wit! Maar wees maar gerust hoor, dat ondeugende gekleurde kantje van me laat nog genoeg van zich horen! In de keuken blijf ik trouw aan m'n dierbare rode met witte spulletjes. Ook kreeg ik de vraag wat ik dan met al m'n spulletjes deed die ik overhield, maar het grappige is dat ik eigenlijk niet eens zoveel rood in de woonkamer had. De hele basis was al wit, en kleur breng ik er voornamelijk in met kussens en wat kleine accessoires. Daarom kan ik vrij eenvoudig switchen. En de kussenhoesjes gaan in de kast voor als ik daar weer zin in heb! En dat zal vast nog voor de kerst zijn, want dan is het echt weer "mijn" kleur!
I believe I've frightened a lot of you with all my white! But don't worry, that naughty little colorful-half of me will show up of and on. In my kitchen I'll be faithful to my red and whites. People also asked me what I did with all the stuff I took out of the room. But to be honest, that was not so much! White is the base of my room, actually I didn't had that much red. Just a few cushions and some little red accessories. I've put them in my cabinet so I can take them out if I want to. I think before Christmas the reds will be in again, it's definitely my color for that time of the year. The white base makes it easy to switch.Ideaal om mee te stylen: het dienblad! Daarmee wissel ik regelmatig van accessoires en het geeft gelijk een heel ander sfeertje. En natuurlijk een bos verse bloemen. Dit keer de nonchalante, bijna op onkruid lijkende Ammi visnaga, oftewel kantbloem. En hij ruikt ook nog eens lekker!
Perfect to decorate with: the serving tray! I often change accessories so every time it looks different. And of course a bunch of fresh flowers. This time the nonchalant, weed-looking Ammi visnaga or lace-flower as we call them in Dutch. And they smell lovely too!
Een zweempje rood!
A glimpse of red!En groen! Deze pannen vond ik van de week bij de kringloop. Ik struikelde er bijna over, ze stonden buiten bij de ingang. En dat zijn dan van die "yes!!!"-momenten! Natuurlijk wilde ik niet te gretig lijken en vroeg zo terloops wat ze kostten. Ach, doe maar 2 euro voor het stelletje. En weer een "yes!!!"-moment! Maar dat was nog niet alles!
And green! These pans I found this week at the thrifstore. I almost stumbled over them, they stood at the entrance. And this was a huge "yes!!!"-moment! Of course I didn't want to look too keen and I asked sideways the price. Well, 2 euros for both of them, the man said. And again a "yes!!!"-moment! But this wasn't all!


Dit oude trapje stond wat verlegen tussen wat andere spullen in. En weer zette ik m'n onverschillige gezicht op (terwijl m'n hoofd opnieuw een "yes!!!"-moment beleefde) toen ik naar de prijs informeerde. Oh, doe ook maar 2 euro. En dang, voor de 4e keer binnen 5 minuten "yes!!!". Poeh, wat een uitputtingslag voor iemand die eigenlijk z'n enthousiasme nooit onder controle kan houden. In de auto zong ik vrolijk met de radio mee...... Mijn dag was weer goed!
This old ladder was standing shy-ish between some other stuff. And again I put on my dry-eyed face (while my head was experiencing another "yes!!!"-moment) as I informed the price. Oh, also 2 euros. And dang, for the 4th time within 5 minutes "yes!!!". Oh my what a smack of exhaustion for a girl who can never hide her enthusiasm! In the car I was happily singing along with the radio...... This made my day!


Tuurlijk moet ie nog even leuk gestyled worden, maar ik wilde 'em jullie niet onthouden!
Of course I've to decorate it in style yet, but I didn't want you to deny this!
Voor nu wil ik jullie allemaal een hele fijne vakantie toewensen, ik probeer de komende 2 à 3 weken computerloos door te komen. De kinderen zijn 2 weken bij opa en oma geweest, dus jullie begrijpen dat ik niet kan wachten om ze weer onder m'n vleugels te hebben! De komende weken zullen helemaal in het teken van de kids staan, gewoon wat leuke dingen doen. Hopelijk kunnen ze lekker veel zwemmen, ijsjes eten, misschien een bioscoopje pikken, nou ja, gewoon lekker relaxen!
Ik zal jullie missen!
For now I wanna wish you a lovely summervacation, I'll try to be computer-less the upcoming 2 or 3 weeks. The kids have been with my parents the last 2 weeks, so you'll understand I can't wait to take them under my wings again! The upcoming weeks will be totally in token of the kids, just doing some fun stuff. Hopefully the weather will be nice so they can swim a lot, eat icecreams, maybe go to the cinema, well, just relax!
I'll miss you girls!
Hugs,

zondag 12 juli 2009

The battle is fought....


Yep, de strijd is eindelijk gestreden... voor nu tenminste. Dus er is weer rust in ons huis. Het heeft dagen, weken, zelfs maanden geduurd. Al deze tijd bevond ik mij te midden van al dat gekibbel, gekift en geruzie, maar nu zijn ze stil, heel erg stil. Oh nee, het gaat hier niet over de kinderen, m'n familie of de buren. Het gaat over m'n witte-helft en m'n gekleurde-helft. De strijd speelde zich al eeuwen af in m'n hoofd (weten jullie nog dat stukje dat ik schreef over m'n kleuren-schizofrenie?), maar uiteindelijk heeft m'n witte-helft gewonnen. Oké, zij is dan ook de oudste, dus zij heeft de meeste rechten. Maar mijn jonge, gekleurde-helft wilde ook graag eens aan de beurt komen, dus zij vocht terug, hard en vastbesloten om te winnen. Helaas, m'n witte-helft is te sterk, zij woont al bijna heel mijn huis-inrichtende leven bij me. Zelfs toen ik nog een klein meisje was, had ik al wit in m'n kamertje. Eerst met Laura Ashley blauw, later met een imitatie Laura Ashley rose. Mijn eerste huis was wit, m'n tweede, en ook m'n derde (en hopelijk laatste!) huis begon met wit. Maar door het internet begon m'n visie te veranderen. I was gek (en nog steeds!) op de huizen van Posy, Nostalgia of the Stone House en Happy Loves Rosy, om maar een paar namen te noemen. Hun wijze van inrichten maakt me helemaal blij. Maar ik heb het gewoon niet in me, het mixen van kleuren, patronen en stoffen. Ik heb gewoon rust en orde om me heen nodig. Ik moet me er maar bij neerleggen dat ik gewoon een wit-mens ben. De slaapkamer heb ik een paar maanden geleden al onder handen genomen en nu was de woonkamer aan de beurt. Maar ik zou ik niet zijn, als ik er her en der toch niet een paar spatjes kleur tussendoor zou gooien! Zoals jullie waarschijnlijk wel weten ben ik gek op rood, hahaha! Dus die mag blijven! Maar je weet het met mij maar nooit, misschien wint m'n andere helft volgende keer wel weer! Ik sluit niets uit! Nou ja, zo wordt het inrichten van je huis nooit saai! (Maar soms wel erg vermoeiend!)
Yep, the battle is fought... for now at least. So there's peace in our home again. It took days, weeks, even months. All these time I was in the middle of all the squabbling, quarelling and arquing, but now they're quiet, very quiet. Oh no, it's not about the kids, not about my family and not about my neighbours. It's all about my white-half and my colorful-half. The battle took place in my head for ages (do you remeber the post I wrote about my color-schizophrenia?), but finally the white-half won. Okay, she is the oldest, so she has the most rights. But my young, colorful-half wanted to win just once, so she fought back, hard and determined to win. Too bad, my white-half is strong, she lives with me for almost al my decorating life. Even when I was a little girl I had white in my room. First with Laura Ashley blue, later with a Laura Ashley look-a-like pale pink. My first home was white, my second, and my third (and for now I hope last!) home started with this color too.
But through the internet my vision changed. I loved (and still I do!) the homes of Posy, Nostalgia at the Stone House and Happy loves Rosy, to name a few. Their way of decorating makes me happy. But I don't have it in me to mix and match all kinds of colors, patterns and fabrics. I need peace and quietness around me. I've to put up with the fact I'm a white-girl. I re-decorated the bedroom a few months ago and now I re-did the livingroom. But I wouldn't be me, if I don't use an itsy bitsy color anyway! I'm in love with red as you probally know, hey, hey! So that color doesn't have to disappear! But with me, you never know, maybe the other half will win next time! I don't exlude a thing! At least, homedecorating is never boring this way! (But sometimes very tiring!)


Take the tour, clockwise:

Links naast de bank staat dit tafeltje. En ja, ik heb dan eindelijk ook m'n olijfboompjes! Zijn ze niet geweldig?!?
Left to the couch this coffeetable. And yes, I finally have my olive trees also! Aren't they gorgeous?!?


De schattige houten hartjes kocht ik een paar weken geleden op een fair voor slechts 0,50 per stuk. Ze zijn gemaakt door verstandelijk gehandicapte mensen, die nog veel meer mooie spulletjes maken. Zoals de prachtige kaarsen die m'n zusje in haar winkel verkoopt.
The cute little wooden hearts I bought a few weeks ago on a fair, they were made by intellectual disabled people. They make the most beautiful handcrafted items, like the pretty candles my sister sells her shop.

Plank boven de bank. De knappe dame aan de linkerkant is m'n oma, zij overleed jaren geleden, maar ik denk nog steeds veel aan haar. De prachtige lijst naast haar, kocht m'n oudste zoontje Tim voor me, toen hij met opa en oma op vakantie was in België. Is dat nou niet lief?!? Hij kent z'n moeders smaak erg goed! (Mijn hemel, heb ik 'em zo erg gehersenspoeld???)
Shelf above the couch. The pretty lady on the left is my grandmother, she died years ago, but I still think a lot of her. The beautiful frame next to her, my eldest son Tim bought for me when he was on holiday in Belgium with my parents. Isn't that sweet?!? He knows his mother's taste very well! (Omg... did I brainwash him that badly???)

Een kleine verzameling oude lijsten. (Verzameling nummer....????)
A little collection of old frames. (Collection number....????)

Mijn luie stoel. En is jullie m'n laatste aankoop opgevallen? Tja, ik moest afgelopen dinsdag alleen maar m'n ladenkastje ophalen (foto's volgen na styling!), maar ik liep heel toevallig tegen dit laddertje aan! En het ziet er erg leuk uit zo, vinden jullie niet? En het bedekt tegelijkertijd mooi die lelijke stopcontacten! Handig hè!
My lazy chair. And do you notice my latest purchase? Yep, I only had to pick up my chest of drawers last Tuesday, but I bumped into this ladder just by coincidence! And it looks nice don't you think? And it covers up those ugly electric points at the same time! Handy hey!


De oude doeken met geborduurde (rode!) initialen kreeg ik jaren geleden voor m'n verjaardag van m'n tante. De lampenkap heb ik zelf gemaakt. Ik vond de oude niet mooi meer dus maakte ik een eenvoudig hoesje. Dit is alles wat je nodig hebt:
The old towels with embroidered (red!) initials I got years ago for my birthday from my aunt. The lampshade I made myself. I didn't like the old one, so I made a simple cover. This is all you need:

Een oud laken, een stuk kant en elastiek. Lage kosten, veel plezier! En binnen no-time klaar!
An old cloth, a piece of lace and rubber band. Low costs, lots of pleasure! And ready within no time!


Heerlijk om in huis te spelen met m'n spulletjes! Ik gebruikte allemaal dingen die ik al in huis had om een nieuw sfeertje te creëren!
I did play house, I love that! I used all the things I had in tha house already, to create a new look!
Het kastje dat de tv verbergt. Oh jongens wat vind ik dat toch een lelijk ding!
The cabinet that hides the tv. Oh boy, those things are so ugly!

Ik ben gek op dit (rode!) merklapje en m'n andere olijfboompje!
I love this (red!) sampler and my other olive tree!

"Oké, nu is het wel welletjes, dacht je ook niet? Deze dames hebben nu wel genoeg gezien van je witte woonkamer. Je wordt nu een beetje saai."
"Ja maar, ze hebben nog niet deze leuke, makkelijke én goedkope oplossing gezien die ik heb bedacht om de rommel onder dit burootje te verbergen...."
"Okay don't you think it's enough girl? Those women have seen enough of your white livingroom. You're a little boring now!"
"Yes but they haven't seen that nice, easy and cheap solution I created to hide all the clutter under this desk...."

"Dit is de laatste foto die je ze laat zien voor nu, luister je naar ons?"
"This is the last picture you show them for now, do you listen to us?"


"Ik wil slapen!"
"I wanna sleep!"

"Laat ons nu eens met rust!"
"Please, leave us alone!"
Nou, jullie hebben het gehoord, ze vinden me saai! Hmmm... ik moet hen ook maar eens hersenspoelen! Het is bij m'n kinderen gelukt, dus dit moet toch ook gaan zou je zeggen! Allemaal een fijne week, met veel zon, decoreren en plezier!
Well, you heard them, they think I'm boring! Hmmm... I've to brainwas them too! It worked with my kids, so I'll give it a try!
Have a nice week girls, with lots of sun, decorating and fun!
Hugs,

zondag 5 juli 2009

A girls day out

Vandaag was ik man- en kinderloos dus met m'n vriendin Ina en zusje Antoinette heerlijk op stap geweest. Ons doel was: Berkhout, een klein dorpje onder de rook van Hoorn. Monique van A La Campagne hield brocante aan huis. We hadden geen idee wat ons te wachten stond, maar het overtrof onze verwachtingen behoorlijk! Hier een kleine impressie van haar sfeervolle huis, bijna alles was te koop:

Today I was hubby- and childless so together with my friend Ina and sister Antoinette I set out. Our goal: Berkhout, a little village nearby Hoorn. Monique from A La Campagne held brocante at home. We absolutely had no clue what to expect, but it beat everything! Here a little impression of her cosy home, almost everything was for sale:The bedroomLittle room in between

Kitchen

Livingroom


Er was zoveel te zien, dat ik eigenlijk vergeten ben om nog meer foto's te maken. De gastvrouw was ontzettend hartelijk en alle spulletjes hadden een enorm heb-gehalte. Buiten onder de partytent hebben we kunnen genieten van een kopje thee en koffie en van het weidse uitzicht. Om vervolgens onze 3e (of was het inmiddels onze 4e?) ronde te maken voordat we definitief naar huis moesten. Natuurlijk gingen we niet met lege handen naar huis! Ik geloof dat Ina alle wanden leeg heeft geplukt, de auto lag tenminste vol met allerlei oude lijsten en prenten.
There were so many things to see, I forgot to take more pictures. The hostess was so warm-hearted and all the things she sold had a huge "I-want-it"-caliber. Outside we took a cup of coffee and tea and enjoined the splendid view. After wich we did our 3th (or was it 4th?) tour through the house before we definately had to go home. Of course we didn't left empty handed! I think Ina emptied almost all the walls, at least the car was filled with frames and pictures.

Maar ook ik heb de verleiding niet kunnen weerstaan natuurlijk.
But of course I couldn't resist the temptation either.


My purchases
Een lief gehaakt tafelkleed,
A lovely crochet table cloth,een schattig prentje met oude lijst,
an adorable little image and old frame,


en deze geweldig leuk sauskom.
En als jullie nu denken dat dit alles is, néé natuurlijk niet, hahaha! Ik heb ook eindelijk hét ladenkastje van m'n dromen gevonden voor in de slaapkamer. Maar die paste helaas niet in de auto, dus die moet ik van de week nog ophalen met een wat rianter vervoermiddel. Gelukkig zat er nog wat in m'n potje "onvoorziene uitgaven"! En nu maar wachten op de uitnodiging voor de volgende keer, want als het even kan zijn we weer van de partij!
and this great sauce boat.
And if you think this is all, oh heavens no! I finally found thé chest of drawers of my dreams for the bedroom. But that one unfortunately didn't fit into the car so I have to pick it up later this week with a more glorious vehicle. Luckily I had some savings in my "unexpected expenses"! And now we've to wait for the invitation for the next time, if we'll be able we will be in on it again !
Have a nice week girls!
Hugs,woensdag 1 juli 2009

Happy Rednesday and handsome Georgie!

Red in my thriftshoppin'


Op de valreep mijn inzending voor Rednesday!
In the nick of time my entry for Rednesday!

De afgelopen tijd weer wat leuke kringloopvondsten gedaan. Zoals dit oude vergiet met rode rand, perfect voor op m'n aanrecht. Voor 3,50 was ik weer helemaal gelukkig!
I did some nice thriftshop-purchases recently. Like this old strainer with red trim. For 3,50 I was totally happy!


Hmmm.... wat zijn ze lekker!
Yummie, they're delicious!


Ook nog weer 2 leuke blikjes gevonden.
And I also found some cute tins.


Eenvoudig elegant...
Simply elegant...

... en lieflijk nostalgisch.
... and charming nostalgic.

Red in my craftin'

Vandaag eindelijk begonnen aan de gietertjes van Atelier Sterre. Het was te warm om in huis aan de gang te gaan, dus maar lekker aan het freubelen geweest onder de parasol, tussen de bedrijven door.
Today I finally started the little watering can from Atelier Sterre. It was too hot to do some householding so I started this kit, sitting under the parasol, meanwhile doing all kinds of things with and for the kids.
En zo moeten ze uiteindelijk gaan worden!
And this how they're supposed to look like in the end!


Red in my readin'

Bij de bieb dit boek meegenomen. Ben een reuze fan van de ontwerpen van Cath Kidston. En kan dan ook uren door dit boek bladeren om inspiratie op te doen. Ik word gewoon helemaal vrolijk van haar frisse dessins en shabby manier van inrichten.
At the library I choose this book. I'm a huge fan of the Cath Kidston-concept. And I can flip through the pages for hours, looking for inspiration. I just become happy because of all her bright dessins and her shabby way of decorating.

Kijk, begrijpen jullie wat ik bedoel?!?
Look, do you know what I mean?!?


Red in my gardenin'

En ik ben beetje bij beetje begonnen in de tuin. We hadden een leuke financiële meevaller, dus tijd om de potten te vullen! Verder een leuk tafelzeil besteld ( dat kon ik echt niet vinden bij de kringloop) en verder wil ik nog op zoek naar nieuwe tuinstoelen, want die we nu hebben, hebben hun beste tijd gehad. Er is al menigmaal iemand door een stoeltje gezakt, dus het begint nu genânt te worden!
And I started little by little in our garden. We had a nice stroke of luck in our finances, so time to fill the pots! Further on I ordered a nice tablecloth (couldn't find any at the thrifstore) and I'm looking for new garden chairs. The ones we have now came on their end. Frequently our visitors bended through them, so it's getting very embarrassing now!


Tot zover mijn Rednesday! Sue, bedankt voor het hosten van dit gezellige feestje, het was weer erg leuk! En door al jullie aardige en lieve reacties op m'n vorige post heb ik ontdekt dat ik dus niet de enige ben die af en toe een beetje bewust bezig wil zijn en meer wil voor minder! Eigenlijk was ik daar wel een beetje bang voor toen ik m'n berichtje schreef. Dus ik zal zo nu en dan wat meer aandacht schenken aan dit onderwerp in m'n posten. Gewoon om te laten zien hoe je met eenvoudige middelen heerlijk genieten kunt. Zoals jullie nu konden zien hoeft het inrichten van je huis echt geen dure aangelegenheid te zijn. Maar je moet wel geduldig zijn, en een beetje creatief!
So far my Rednesday! Sue, thank you for hosting this party, it was fun again!
And through all your kind words on my previous posts I discovered I'm not the only one who's interested in being a little conscious and I'm not the only one who wants more for less! Actually I was a little afraid for that! So I want to pay a little attention to this subject in my posts so now and then. As you can see decorating your home doesn't have to be an expensive affair. But you've to be patient and a little bit creative!


Handsome Georgie


En wat doet dit lekkere ding nou op m'n blog? Kijk maar eens bij m'n zusje Antoinette, ivm haar 100e post heeft zij een give away waarbij je op je blog een foto moet plaatsen van je favoriete filmster. Dit is dus de mijne! Wat een vent! Stoer, beetje ruig, maar o zo lekker! Daar zou ik nou wel een beschuitje mee willen eten!
And what has this hunk to do with my blog? Take a look at my sister Antoinette's blog, because of her 100th post she has a pretty give away. All you have to do is add a picture of you favorite actor on your blog. Well, this cutie is mine! Tough, little bit rough but oh my oh so tasty!
Wishing you more sunny days and a lovely end of this week! See ya!
Hugs,