zondag 28 augustus 2011

A Month Later...

Hemeltje lief... het is al het eind van Augustus... Deze maand was voorbij in een oogwenk... We zijn op vakantie geweest, ik heb mijn projekten gemaakt voor het December-Januari nummer van het ScrapBookMagazine (jááá, jullie lezen het goed, ik sta er weer in, na een hele lange tijd en ik kan je vertellen, ik vind het weer heerlijk!) en de laatste paar dagen ben ik een beetje van slag... Het hele jaar al heb ik elke ochtend last van m'n been, maar na een uurtje of zo verdween dat wel weer, tenminste zo goed als. Maar na onze vakantie was de pijn behoorlijk heftig en dat de hele dag door. Ik slaap er slecht van en je kunt begrijpen dat m'n energiepeil behoorlijk laag is, echt irritant laag. Dus naar de dokter gegaan, conclusie: Ischias... de tijd zal het leren, vooral een beetje rustig aan doen...


O.M.G... it's really the end of August now... This last month was gone in a blink... We went on holiday, I made my projects for the December-January issue of the ScrapBookMagazine (yep, you read it well... I'm in it again, after a long absence, and let me tell you, I enjoy it!) and the last few days I've been a little upset... This whole year my leg hurt every morning but after an hour or so it dissappeared, well, almost. But after our holiday the pain was too heavy, all day long. I'm sleeping very badly and you can understand my energylevel is low, irritating low. So I went to the doctor, conclusion: Ischias... time will tell, I've to take it easy...

Maar goed, de was moest worden gedaan, het huishouden gaat door en bovenal: ik moest al m'n nieuwe brocante aanwinsten van de vakantie natuurlijk een plaatsje geven! Zoals deze sauskom en 2 schalen, de onderste had ik al.

Anyway, the laundry had to be done, householding goes on and above all: I had to store all my new brocante purchases I bought on our holiday! Like this sauce boat and the 2 dishes, the one underneath I had already.

Ik ben een tijdje bezig geweest met dit rek, net zolang totdat ik tevreden was.

I've been playing with these shelves a while until I was satisfied.
Voor een paar Euro kocht ik deze koffiepot (Maastrichts aardewerk) en nog een sauskom (ik denk een Bochje)

This coffepot and another sauce boat I bought for a few Euro's
En voor 1 Euro 18 taartvorkjes, elke verjaardag greep ik mis, dat is nu verleden tijd!

And for 1 Euro 18 cake forks, every birthday I missed my hold, that's past tense now!
Ik wilde eigenlijk alleen deze dingen erbij zetten, maar aan het eind van de rit was zo goed als alles veranderd!

I just wanted to add these few items, but in the end almost everything had changed!

En op deze manier is een huis nooit klaar!

And in this way a home is never finished!

Maar dat vind ik nou juist zo leuk van inrichten!

But that's just what I love about homedecorating!
Ik heb een zwak voor oude, gehaakte spreien en ik was zo gelukkig om tegen deze aan te lopen...I've a weakness for old, crocheted bedcovers and I was so lucky to find this one...

... maar dit is niet de enige hoor!

...but this is not the only one!

Deze is zóóó zacht en mooi! En dan is er nog eentje, maar die zal ik jullie later nog weleens laten zien.This one is sóóó soft and beautiful! And there's a third, but I'll show you that one later.

En als ik op de bank zit om m'n been even rust te geven dan borduur ik...

And when I'm sitting on the couch waiting for my leg to feel better I'm embroidering...
... of lees ik heerlijk woonmagazines! Vooral een beetje rustig aan doen weet je! Heeft de dokter zelf gezegd!

... or I'm reading lovely magazines! Take it easy you know! The doctor told me!


Wishing you a happy and lovely week!Hugs,